Friday, April 15, 2011


وبلاگ نویس زندانی با خطر صدور حکم اعدام مواجه است

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران[+]وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری «سیامک مهــر» بیش از 7 ماه است که در فرعی ایزوله شده بندِ 6 زندان گوهردشت کرج زندانی است، او تنها زندانی سیاسی است که در فرعی بند 6 به مدت چندین ماه در بازداشت بسر می برد. فرعی بند 6 زندان گوهردشت کرج شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی دارد ویکی از شکنجه گاه های زندان گوهردشت کرج می باشد.

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دادگاه کرج قصد دارد وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر) را به حکم ضد بشری اعدام محکوم کند.

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری قرار است اول تیرماه با اتهامات سنگین که به وی نسبت داده شده است در شعبه-ی 109 دادگاه کرج مورد محاکمه قرار گیرد. پیش از این دادستان کرج، بازپرسی دادگاه انقلاب کرج و بازجوی وزارت اطلاعات به خانواده وی گفته-اند که او را به اعدام محکوم خواهند کرد.

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری «سیامک مهــر» بیش از 7 ماه است که در فرعی ایزوله شده بندِ 6 زندان گوهردشت کرج زندانی است و از زمان دستگیری تاکنون از داشتن ملاقات و ارتباط تلفنی با خانواده-اش محروم می باشد. خانواده او از وضعیت و شرایط عزیزشان در بی خبری بسر می برند. او تنها زندانی سیاسی است که در فرعی بند 6 به مدت چندین ماه در بازداشت بسر می برد. بازجویان وزارت اطلاعات تا به حال 2 پرونده علیه وی گشوده-اند که در پرونده-ی اول، او را به 3 سال زندان محکوم کردند.

ولی در پرونده دوم بنابه گفته-ی بازجویان وزارت اطلاعات و دادستان کرج قصد دارند که او را به اعدام محکوم کنند.
از طرفی دیگر فردی با نام مستعار "محمدی" یکی از بازجویان اداره اطلاعات مشهد خانم میترا پورشجری دختر آقای پورشجری را با تماس-های تلفنی و احضار او به اداره اطلاعات دایم مورد تهدید و تحت فشارهای روحی قرار می دهد. و درآخرین احضار وی به اداره اطلاعات او را تهدید به بازداشت کرده-اند.

وبلاگ نویس زندانی از بیماری-های حاد جسمی مانند؛ ناراحتی کلیه ،کمر درد و سینوزیت رنج می برد ولی بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند.
فرعی بند 6 زندان گوهردشت کرج شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی دارد ویکی از شکنجه گاه های زندان گوهردشت کرج می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی و زمینه سازی برای صدور حکم اعدام علیه این وبلاگ نویس زندانی هشدار می دهد و از کمیسر عالی حقوق بشر ،گزارشگران بدون مرز و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران[+]
26 فروردین 1390 برابر با 15 آوریل 2011

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home